KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS180/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS180/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS220/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS220/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS200/0,5

Κωδικός
RS200/0,5
KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS200/0,5
45,00 € 55,80 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΧΑΛΥΒΑΣ 0,5Μ Φ200