KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS200/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS200/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS150/1

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS150/1

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS220/0,5

Κωδικός
RS220/0,5
KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS220/0,5
56,00 € 69,44 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΧΑΛΥΒΑΣ 0,5Μ Φ220