KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS160/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS160/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS200/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS200/0,5

KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS180/0,5

Κωδικός
RS180/0,5
KRATKI ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΥΒΑ RS180/0,5
46,00 € 57,04 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΧΑΛΥΒΑΣ 0,5Μ Φ180